Falusi CSOK összefoglaló

2019. július 1-n hatályba lépett a csok kormányrendelet (17/2016 korm. rend.) módosítása, amely szerint a preferált kistelepüléseken magasabb vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető lakáscéljaink megvalósítására. Ez az úgynevezett falusi csok, amely 2022. június 30-ig igényelhető az érintett bankoknál. Egy alkalommal és – több megvalósítási cél esetén – egyszerre igényelhető a támogatás és a hozzá kapcsolódó kedvező kamatozású hitel.

Milyen célokra igényelhető a falusi csok?

 • használt lakás vásárlása és bővítése és/vagy korszerűsítése (önállóan csak ingatlan vásárlásra nem használható)
 • meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése

Milyen munkálatokra lehet kérni a támogatást?

 • Bővítés: a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával (legalább 12 nm) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is
 • Korszerűsítés:
  • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
  • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
  • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
  • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
  • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
  • kémény építése, korszerűsítése,
  • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
  • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
  • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A kormányrendeletben nem szabályzott – gyakran előforduló korszerűsítési munkálatokra – a pénzügyminisztérium az alábbi állásfoglalást adata ki:

Napkollektor/Napelem
A napkollektor mellett a napelem kiépítése részét képezheti a korszerűsítésnek, ha a központi fűtési rendszer része. Ebben az esetben a napelem az előbbi cél mellett más célokra is használható (Pl.: a lakás villamosenergia ellátásának biztosítása). A napelem/napkollektor mellett a lakás fűtését más alternatív (a kérelem benyújtásakor már meglévő egyedi vagy központi, illetőleg a korszerűsítéssel létrejövő másik, új, központi) fűtési rendszer is biztosíthatja.
A napelem rendszer kapacitásának, éves energiatermelő képességének mértékére nincs előírás.

Légkondicionáló berendezés
A légkondicionáló berendezés abban az esetben képezheti a korszerűsítés részét, ha a központi fűtési rendszer részévé válik. Ebben az esetben minden fűtendő helyiségben hőleadó egység telepítése szükséges, amely mindegyike egy központi vezérlő egységhez csatlakozik. 

Garázskapu
Az külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje keretében az ingatlannal egybeépült garázs garázskapuja is cserélhető energiatakarékos nyílászáróra.

Ivóvíz/szennyvíz
A korszerűsítés keretében a településen (településrészen) közműves ivóvíz-szolgáltatás hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút kialakítása vagy cseréje is támogatható.
A korszerűsítés keretében a közműves szennyvíz elvezetéssel nem rendelkező településen az erre vonatkozó alternatív megoldások, így a szennyvíz tisztítására és elhelyezésére egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy vagy az időszakos tárolásra alkalmas egyedi zárt szennyvíztároló kialakítása vagy cseréje is támogatható.

Mekkora támogatási összeg jár?

 • 1 gyermek esetén: 600.000,- Ft
 • 2 gyermek estén: 2.600.000,- Ft
 • 3 gyermek esetén: 10.000.000,- Ft

A fenti összegek két részben kaphatjuk meg. Az egyik felét ingatlan vásárlásra, a másikat bővítésre és/vagy korszerűsítésre lehet felhasználni. Fontos, hogy amennyi összeget felhasználtunk a vásárlásra legalább annyit fel kell használni bővítésre/ korszerűsítésre (így a maximális 10 milliós összegnél 5 millió tudunk vásárlásra és 5 milliót bővítésre/korszerűsítésre felhasználni). Amennyiben csak az utóbbi munkálatokra kérjük a támogatást – meglévő ingatlan esetén – úgy a fenti összegek fele igényelhető (tehát 3 gyermek esetén 5 millió forint). Amennyiben korábban igényeltünk csokot/szocpolt úgy a korábbi támogatást levonva a különbözetet tudjuk igényelni. 

Ha korábban vásárlásra igényeltünk állami támogatást és ugyanarra az ingatlanra igényelnék bővítésre/korszerűsítésre, akkor nem kell levonni a korábban kapott támogatást. Ha a későbbiekben (is) szeretnénk gyermeket, akkor maximum két gyermeket vállalhatunk, amennyiben a házastársak közül legalább az egyik fél, nem töltötte be a 40. életévet (fontos, hogy itt nem lehet 3 gyermeket vállalni, mint az új építésű csoknál). Egy vállalt gyermek esetén 4 év, kettőnél pedig 8 év áll rendelkezésre. 12 hetes magzat már meglévő gyermeknek számít! Ha egy korábbi csok/szocpol szerződés esetén vállaltunk gyermeket, csak akkor vállalhatunk újra gyermeket, ha a korábbi vállalás teljesült.

Amennyiben nem elegendő az önerő és a kapott támogatás, igényelhetünk kedvező kamatozású hitelt is. Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:
– 2 gyermek esetén: 10.000.000,- Ft
– 3 gyermek esetén: 15.000.000,- Ft

Meglévő ingatlan esetén, a bővítési/ korszerűsítési munkálatokra a fenti összegek felét igényelhetjük.

Minimum mekkora hasznos alapterületnek kell lenni az ingatlannak?

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetméter
 • két gyermek esetén az 50 négyzetméter
 • három gyermek esetén a 60 négyzetméter
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni. 

Milyen feltételeknek kell megfelelni az ingatlannak falusi csok igénylésekor?

 • statikailag megfelelő,
 • a szoba természetes megvilágítású, a konyha természetes szellőzésű, és energia szolgáltatással rendelkezik,
 • a nappali, hálószoba, étkező, fürdőszoba, egyéb fűthető helyiség – korszerűsítési célú, vagy korszerűsítéssel kombinált célú falusi CSOK, illetve a hozzá kapcsolódó falusi hitel esetében az alapkövetelményként előírt 12 nm alapterületet meghaladó lakószoba – fűtöttek,
 • a konyhában, vagy ha nincs külön főzőhelyiség, akkor a szobában – korszerűsítési célú, vagy korszerűsítéssel kombinált célú falusi CSOK, illetve a hozzá kapcsolódó falusi hitel esetében az alapkövetelményként előírt főzőhelyiségben, vagy a négy nm alapterületű, főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű, vagy ennek hiányában gravitációs szellőztetési rendszerrel rendelkező lakótérben – van csapteleppel felszerelt vízvételi lehetőség, és szennyvíz-elvezetési lehetőség,
 • a szobák – korszerűsítési célú, vagy korszerűsítéssel kombinált célú falusi CSOK, illetve a hozzá kapcsolódó falusi hitel esetében az alapkövetelményként előírt 12 nm alapterületet meghaladó lakószoba – burkolattal rendelkeznek,
 • rendelkezik tetőszerkezettel.

Mi a menete?

A támogatást minden esetben, a programban részt vevő bankoknál lehet igényelni (akkor is, ha nincs hiteligénylés).
Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén szükséges az ingatlan adásvételi szerződése és kell készíteni egy költségvetést a tervezett munkálatokra.
Ha csak bővítést/korszerűsítést tervezünk, akkor a költségvetés mellé szüksége az engedélyeket megszerezni (engedélyköteles tevékenység esetén).

A bank a vásárlásra szánt összeget közvetlen az eladó számlájára utalja, a bővítési/ korszerűsítési munkálatokra járó támogatást, pedig közvetlen a támogatást igénylők kapják meg. Utóbbi esetben – az önerő beépítése után – készültségi fok arányosan utalja ki a bank a támogatást (önerő nélkül csak támogatásból nem lehet megvalósítani a munkálatokat, szükség lesz – legalább átmenetileg – plusz pénzre).

A támogatási szerződés aláírás után 3 évünk van arra, hogy befejezzük a munkálatokat!
Amennyiben a korszerűsítés vagy bővítés nem valósul meg akkor a TELJES TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT (a vásárlásra kapott összeget is) a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni.
Ha elkészült az összes vállalt munkálat és megtörtént az utolsó kiutalás, utána indul a 10 év bentlakási kötelezettség.

Milyen személyi feltételeknek kell teljesülni?

 • erkölcsi bizonyítvány – mind a két félnek szükséges
 • tb jogviszony igazolás az egyik félnek, hogy
  • 1 vagy 2 gyermekes csok esetén folyamatos 1 év (max 30 nap megszakítással)
  • 3 gyermek esetén folyamatos 2 év (max 30 nap megszakítással)

   Külföldi TB jogviszony (nem csak EU-s) továbbra is elfogadható, itt ami nagyon fontos, hogy amennyiben külföldi jogviszonyt igazol az egyik fél, akkor neki (tehát aki igazolta a külföldi jogviszonyt) a szerződés aláírásától számított 180 napon itthon kell munkált vállalni.

 • köztartozás mentesség, mind a két félnek – erről lehet nyilatkozni
 • vállalt gyermek esetén csak házaspárok igényelhetik
 • meglévő gyermekek esetén egyedülállók is igényelhetik
 • 25 év alatti önálló életvitelre alkalmas jövedelemmel nem rendelkező gyermek után lehet igényelni

Hol találom a falusi csok településeket?

 • az oldal alján letölthető excel táblázatban
 • külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan

Falusi csoknál kizáró, ha valaki korábban igényelte a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései: VP6-7.2.1.4-17 pályázatot (közismertebb nevén: Tanyafejlesztési pályázat).

Áfa visszaigénylés

Korábban, csak építkezés esetén, országosan elérhető áfa visszaigénylés 2020. január 1-től már csak a falusi csok településeken érhetőek el. Viszont nagyon fontos változás, hogy a fenti dátumtól kezdődően, a falusi csok településen megvalósult korszerűsítés és/vagy bővítés esetén is elérhető az áfa visszatérítés, hasonló feltételekkel mint eddig az építkezések esetén.

Letöltések:

Készítette:
Valkó András
Jelzáloghitel – és pénzügyi fejlesztési specialista
+3630/378-4830