FIGYELEM! 2019-ben az 5 millió forintos Áfa visszaigénylést még használja ki!

Minden, amit az Áfa visszaigénylésről tudni kell!

Mikor vehetjük igénybe?

Ha az építkezés teljes kivitelezési költségének a 70%-ról tudunk bemutatni számlát – amibe nem számít bele az 5%-os áfa – akkor az alábbi esetekben a 27%-os áfás számlák áfa tartamát visszaigényelhetjük, de maximum 5.000.000,- Ft-ot!

Új lakás építése esetén

a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek áfája is elszámolható

Ki jogosult a kedvezményre?

Mindenki, aki építkezik – kortól, gyermek számtól független – az alábbi feltételekkel:

  •  nem lehet adótartozás
  • büntetlen előélet
  • 180 napos magyarországi tb jogviszony (külföldi munkaviszonyt is elfogadható, ha nyilatkozunk, hogy 180 napon belül magyarországi tb jogviszonyt is létesítünk)

Hol és mikor lehet igényelni?

A bankok bonyolítják le az áfa visszaigénylést, így igény esetén ők fogják folyósítani a támogatást! CSOK és vagy hitel igénylése esetén egyszerre kell beadni a kérelmeket, természetesen ugyanahhoz a pénzintézethez! Legkorábban az e-napló megnyitását követő 15 nap elteltével lehet beadni a kérelmet. Természetesen az építkezés közben is be lehet adni a kérelmet, amely esetben arra kell figyelni, hogy az igénylés pillanatában – pontosabban az igénylés beadása utáni első értékbecsléskor – legalább még annyi munka legyen vissza, mint amennyi pénzt kérünk a banktól (ideértve a csok-ot is és a hitelt is)!

Egy másik határidő, amire figyelni kell az a 2019. december 31!

Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy az építkezés folyamán meddig lehet az áfát visszaigényelni? Csak a 2019. december 31 előtti számlák fogadhatóak el? Be kell-e fejezni az építkezést jövő év végig?

A 16/2016-os kormányrendelet 69§ szerint:

(3) Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Ez még mindig nem elég egyértelmű, így írtam egy levelet a Pénzügyminisztériumnak. A minisztérium 2018. augusztus 7-i válaszlevelük szerint:

„A hatályos Újcsokr. 69. § (3) bekezdése értelmében a támogatás igénylésére 2019. december 31-ig lehet (hiánytalan) kérelmet benyújtani. Ebből adódóan, a 2019. december 31-ig befogadott és pozitívan elbírált kérelmek esetén várhatóan 2020. január 1-jét követően kiállított, az Újcsokr. feltételeinek megfelelő számlák is benyújtásra kerülnek majd.”

Itt egyértelművé válik, hogy aki áfát szeretne visszaigényelni, nem kell jövő év végig befejezni az építkezést, sőt még a 2020-as számlák után is vissza lehet igényelni az általános forgalmi adót, ugyanis elég a kérelmet – hiánytalanul – beadni a bankhoz a fent nevezett dátumig!

Mi kell a kérelem beadásához?

E-napló megnyitása, ahol lejárt már a 15 nap várakozási idő, komplett tervek, költségvetés és egy 180 napos tb igazolás! Így ha jövő év november 30-ig sikerül megnyitni az e-naplót, akkor december második felében be lehet adni a kérelmet, így még az utolsók között ki lehet használni ezt az állami támogatást!

Mi az egész folyamat menete!

Ha beszereztünk minden szükséges dokumentumot, akkor – a fenti időpontokra tekintettel – be lehet adni a bankhoz a kérelmet! A banknak 60 napja van arra, hogy elbírálja a kérelmet! Pozitív bírálat után jön a szerződéskötés, majd a folyósítás! A folyósítás az önerő beépítése után, készültségi fok arányosan utalja a bank!

Példa: 30 millió forintos építkezés, ahol 15 millió forint önerő van. Ebben az esetben 50%os az önerő, így 50%-os készültségnél fog először utalni bank, méghozzá a támogatás 50%-át. Ha a folyósított összeg beépült utána jön a következő kör. Az igényelt összeg(ek) 5-10%-t visszatartja a bank, amit csak használatba vételi után fog folyósítani!

Miként azt a jogalkotó már az egyes új lakásokra vonatkozó kedvezményes, 5%-os áfa mérték bevezetésekor is nyilvánvalóvá tette, az áfa csökkentés eredetileg is korlátozott időtartamra vonatkozott, mely 2019. december 31-én lejár. Az tehát, hogy 2020. január 1-től az új építésű, legfeljebb 150 négyzetméter alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 négyzetméter alapterületű önálló családi ház értékesítése újra az általános, 27%-os áfa kulcs alá fog tartozni, egy mindenki által ismert, előre tervezhető körülmény volt.

A Kormány a terveinek megfelelően cselekedett akkor, amikor már jóval az eredetileg is ismertetett határidő lejárta előtt, idén nyáron nyilvánvalóvá tette, hogy 2020. január 1-t követően valóban nem kívánja meghosszabbítani az 5%-os áfa mérték alkalmazását. E bejelentést egyébként éppen az a szándék indokolta, hogy elkerülhetők legyenek az ezzel kapcsolatos alaptalan találgatások, egyszersmind felhívta az érintettek figyelmét a közelgő határidőre.

Mindezen előzmények mellett a Kormány meghallva és megértve a piaci szereplők kérését és javaslatait, úgy döntött, hogy átmeneti szabály megalkotásával segíti, hogy a folyamatban levő, de elhúzódó új lakás beruházások kiszámíthatóan, biztonságosan és megfelelő minőségben befejezhetők legyenek még a kedvezményes áfa kulcs alkalmazásával.  Fontos hangsúlyozni, hogy az Országgyűlés által elfogadott átmeneti szabály a szakmai szervezetek bevonásával, az ő javaslataikat figyelembe véve került megalkotásra.

Az átmeneti rendelkezés értelmében az 5%-os adókulcs 2023. december 31-ig történő továbbalkalmazásának a feltétele a végleges építési engedély vagy az egyszerű bejelentés megléte 2018. november 1-ig.

A szabályban szereplő november 1-jei határidő előírása következtében valóban nem tartozik minden építkezés az átmeneti rendelkezés hatálya alá, azonban fontos kiemelni, hogy ez bármilyen más határidő esetén ugyanígy történne (mert pl. egy 2018. december 31-i határidő esetén sem lenne garantálható, hogy a korábban benyújtott kérelmek elbírálása eddig az időpontig ténylegesen megtörténne az érintett engedélyező szervezetek kapacitását figyelembe véve). Emellett hangsúlyos körülmény az is, hogy az Országgyűlés által elfogadott átmeneti szabály kedvező eltérés a főszabályhoz képest, amelynek elfogadásával senki nem kerül kedvezőtlenebb helyzetbe ahhoz képest, mintha nem született volna meg az átmeneti rendelkezés.

Összegezve a fent leírtakat elmondható, hogy a kedvezményes áfa kulcs kivezetése az érintettek számára egy előre ismert, tervezhető időpont volt, mely azóta sem változott, ehhez  képest az Országgyűlés által elfogadott átmeneti szabály kedvezményt biztosít, mely azonban jellegénél fogva nem vonatkozhat mindenkire.

Készítette: Valkó András pénzügyi tanácsadó

Hívjon minket bizalommal:

Kováts András

házépítésmagyarország.hu

06-30-554-1015