Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés

  • Post category:Hírek

A közműcsatlakozások díjmentessé tételével és az eljárási díjak egy részének eltörlésével párhuzamosan a Kormány lényegesen gyorsabb munkára is kényszeríti a szolgáltatókat. Az ügyintézési határidők csökkentésével vagy a korábban határidőhöz nem kötött – és emiatt gyakran nagyon hosszú ideig elhúzódó – szolgáltatások határozott időhöz kötésével a közművekhez kapcsolódó ügyintézés a jövőben nem fogja hátráltatni a családokat vagy a vállalkozásokat az építkezések, átalakítások során. A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.

Díjmentessé vált – a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, – a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, – a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése. Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek. A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik.

A gázcsatlakozásnál elengedésre kerül a csatlakozási díj és a fogyasztásmérő díja, míg árambekötéseknél a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél a társaság 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály.

Az áramszektorban az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az társaság ingyenesen biztosít.

A vízi közmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a vállalkozásokra is kiterjed.

Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél díjmentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

A díjmentesség nem vonatkozik a fogyasztói vezetékre és a felhasználói berendezésekre. (azaz a magántulajdonba kerülő vezetékek, csövek, kapcsolók, kiállások, dugaljak, csapok stb. beépítésére) A díjmentesség a meghatározott korlátok között belterületi és külterületi ingatlanokra is alkalmazható.

A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül.

A fogyasztók jogorvoslatért a járási hivatalokhoz illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhatnak.