Építésüggyel kapcsolatos jogszabály változások – 2013

  • Post category:Hírek

2013. januártól lépnek hatályba az építésüggyel kapcsolatos új jogszabályok, melyek a Magyar Közlöny 148-ik számában jelentek meg 2012. november 8-án.

A Magyar Közlöny 148-ik számában három, az építésüggyel kapcsolatos jogszabály jelent meg: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
(Hatályos: 2013. 01. 01., 2013. 07. 01., 2014. 12. 31.)

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
(Hatályos: 2013. 01. 01., 2014. 01. 01.)

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
(Hatályos: 2012. 11. 09., 2013. 01. 01.)

Az új jogszabályok illeszkednek a közigazgatás 2013. január 1-jei átalakulásához, a települési önkormányzatok jegyzői és az építésügyi hivatalok közötti új munkamegosztáshoz.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokra kell alkalmazni.
Ennek keretében szabályozza az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához az engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) működését, az engedélyezési eljárás menetét és folyamatát, a hatósági munka folyamatát és a szakhatóságok közreműködését, az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát. Meghatározza az engedélyezési eljárások között új eljárásként megjelenő összevont telepítési eljárásra vonatkozó szabályokat, az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárások közös szabályait, kitér az OTÉK-tól való eltérések szabályozására, valamint az építési folyamat felügyeletére is.

A 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az „Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról” szabályozza a gyűjtendő dokumentumok körét, az építésügy, a településfejlesztés és-rendezés dokumentumainak kezelését, valamint a Dokumentációs Központ feladatait és működtetését. Meghatározza az Országos Építésügyi Nyilvántartást elősegítő elektronikus alkalmazásokat, illetve az adatkezelés szabályait.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiatartalmi követelményeit, valamint a jóváhagyás rendszerét, amellyel a települések problémáinak megoldásához kínál hatékony eszközöket.
A rendelet átalakítja a településrendezési tervek rendszerét, megjelennek benne a szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyeztetésének, jóváhagyásának előírásai. Lehetőséget ad a településrendezési tervek gyorsított módosítására is. Kis mértékben a teljes körű jóváhagyási folyamatot is rövidíti, ugyanakkor jelentős mértékben felgyorsul az eljárás folyamata tervmódosítás esetén.

http://www.e-epites.hu/hirek/2013-januartol-lepnek-hatalyba-az-epitesuggyel-kapcsolatos-uj-jogszabalyok

Forrás:
http://www.magyarkozlony.hu

Több építési szabályt is módosított a kormány
Megváltozott az építési bírságok számítási módja, és több bírság felső határa is csökkent – egyebek mellett ezt tartalmazza az a kormányrendelet, amely több építési jogszabályt módosított, és a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.
Az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet módosítása több bírság felső határát is csökkentette. Például a műszaki ellenőr alkalmazásának a mellőzése eddig legfeljebb 1 millió forintjába került az építtetőnek, januártól viszont csak 500 ezer forint a maximális bírság. A nem megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr után jelenleg az építtető legfeljebb 500 ezer forint bírságot fizet, és ugyanez a maximális bírság sújtja magát a műszaki ellenőrt is. A módosítás után az építtetőnél 150 ezer forintnál megáll a bírság, viszont az ellenőr továbbra is 500 ezer forintig bírságolható.
Maga a bírságszámítás módja is változik. Jelenleg az építmény értéket kell megszorozni a megadott (tört)számmal, és a végeredmény adja ki a bírságot, amit behatárol a maximális összeg. Az új szabályok szerint lesz egy alapbírság – ez a példában említett esetekben 100-100 ezer forint – és hozzáadódik az építmény értéke szerint bírság. A kettő együttes összegére vonatkozik a már említett felső bírságösszeg.
A kormány korábban már döntött arról, hogy jövő év közepétől a nagyobb épületeknél műszaki ellenőr csak mérnök lehet, a kisebb építkezéseknél viszont elegendő a középfokú végzettség is. Most a kormány úgy döntött, hogy a jövő év július 1. előtt – a középfokú végzettségűeknek – kiadott jogosultságok tovább élnek. Az építésügyi-műszaki tervtanácsról szóló rendelet úgy módosult, hogy az állami főépítész a világörökségi területeken tájegységi tervtanácsokat működtethet.
A kormányrendelet számos apró szabályt tartalmaz még, így például a kinevezett főépítész legfeljebb 6 hónapig töltheti be pozícióját főépítészi vizsga nélkül. Az országos főépítész feladata a főépítészi vizsga megszervezése.
Forrás: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/epitesi20121120.html